Rotary Peace Center

(måndag 27 november 2023 12:00 - 13:00) , Borgen Restaurang och Festsalar, Orphei Drängars Plats 1, 753 11 Uppsala, Sverige

Om Rotary Peace Center.

Bengt-Erik som är medlem i Aros Rotaryklubb berättar om Rotary Peace Center i Uppsala och Världen.

Han är så kallad HAC - Host Area Cordinator och fungerar som Rotarys länk mellan universitetet, Peace Fellows och deras värdfamiljer.


Registrering

Tidsfristen för registrering har passerat