Mutomo

fredag 1 januari 2016

Lennart Wågström

Verksamheten startade genom att Sten Kvarfordh, Uppsala Carolina RK, arbetade för Rotarys Läkarbank som volontär-tandläkare på Mutomo Mission Hospital – byggt 1964 - i perioder under åren 2001-2005.Så här berättar Sten

Det första som slog mig var bristen på vatten och stor fattigdom. Endast regnvatten kunde användas och det samlades i hemgjorda tankar och bergsskrevor och fördämningar. Mutomo har två regnperioder, mars och november, och ofta räcker inte regnmängden till och vattenbrist uppstår under torrperioderna. Borrar man så finner man enbart salt vatten. Jag började med att göra insamlingar i Sverige för att bygga vattentankar i storlek 10-100 kbm.

Målsättningen är att "lyfta" levnadsvillkoren för befolkningen i Mutomo-distriktet till en dräglig nivå. Totalt c:a 20000 människor bor i detta område. Befolkningen lever i huvudsak av sina små jordlotter och infrastrukturen är inte utvecklad. Mer än 60 % lever under existensminimum (=1USD/dag).

Mutomo är beläget c:a 25 mil sydost om Nairobi.

Verksamheten startade i liten skala för att idag omfatta följande verksamhetsprojekt:

Vatten - tankar, dammar, vattenrening

Skolor - nybyggnation, reparation, elevhem, skolkök, bibliotek

Hållbar utveckling - mikrokreditverksamhet för 5000 kvinnor, som hjälper dem att kunna försörja sig själva, samt att få kunskap om hur man förbättrar jordbruk och djuravel

Familjeplanering - att reducera familjernas barnantalet är enda möjligheten till ökad levnadsstandard

Barnfond - fadderbarnsverksamhet samt en målsättning att försöka ge maximalt antal barn möjlighet att gå i skola

Idag är vi en ideell organisation i Sverige med en arbetande styrelse om 7 personer, 250 medlemmar, c:a 70 före-tag och organisationer varav 17 Rotaryklubbar. Alla som arbetar med Mutomo Projektet gör det helt ideellt. I Mutomo är 8 anställda inhemska projektledare som driver verksamheten. Vi har just ombildat den från en CBO - Comunity Based Organization - till en NGO - Non Govern-ment Organization - som ger vissa ekonomiska fördelar, t.ex. moms- och tullfrihet.

Vi har byggt c:a 200 vattentankar, en vattendamm för 3000 människor och en stor vattenuppsamling i en bergsskreva för ca 2000 människor. Även vattenrening och hygieninstruktioner i olika former har införts.

Ca 40 skolor har byggts både nya eller renoverade. Sol-paneler för elektrifiering har gjorts på 10 skolor.

Den hållbara utvecklingen når idag c:a 30 000 personer och vi har byggt upp en mikrokreditfond på c:a 1 miljon kronor som man får låna ur om man har en bra försörjningsidé. Detta är en s.k. revolving fund där räntan man betalar återinvesteras.

I samband med att vi ger information i förbättrad djuravel och jordbruk så har vårt samarbete med myndigheterna ökat och vi har idag ett gott renommé i den lokala ministerierna för vatten, skolor och jordbruk i Mutomo Distriktet. Vi utför numera även samarbetsprojekt med den folkvalda parlamentsledamoten MP - member of parlament - Mrs Rachel Nyamai.

Vårt familjeplaneringsprogram är mycket viktigt då vi måste bryta gamla traditioner om familje- och framtids-planering. Men vi har många flerbarnsmammor som har steriliserat sig och många som har s.k. 5 års preventivpiller som läggs in som en depå i armen. Deras män är med när information ges och samtycker.

Barnfonden har tillkommit då många barn inte går i skola utan måste hjälpa sina mammor med jordbruks- och hem-arbete. Även fysiskt och psykiskt handikappade barn liksom hörselskadade pga av malaria ger vi chansen till skolgång. Målsättningen är att alla barn skall ha möjlighet till skol-gång så de kan lära sig läsa och skriva. Ett 20-tal svenskar har egna fadderbarn i Mutomo.

Personligen arbetar jag med Mutomo Projketet volontärt på heltid tillsammans med min hustru Birgitta sedan 2001 och har under dessa 13 år sett vissa förbättringar. Mycket tack vare möjlighet till mobiltelefoni och att även dragning av elektricitet nått Mutomo. Tyvärr har inte den fattiga befolkningen råd att utnyttja denna facilitet.

Vi vet att vi gör stor nytta för en liten del av ett lands fattiga befolkning och koncentrerar oss på ovan nämnda fem projektområden. Det finns mycket mer vi skulle kunna göra, och många av de projekt vi utför skulle kunna nå flera personer om vi har möjlighet till ökade resurser.

Önskas mer information om verksamheten eller bildpresentation står jag gärna till förfogande.

 

Projketledare Sten Kvarfordh

Lilljeborgsvägen 8 B, 752 36 Uppsala

Tel. 018-556600 och 0703-149278

sten.kvarfordh@gmail.com

Se även projektets hemsida

 

Tyvärr är 2015 sista året att skänka bidrag via 90-konto. Du kan istället använda projektets bg 669-7858.

Kanske - är du företagare som vill ge din personal en meningsfull gåva

Kanske - har du svårt att finna en gåva till någon som har ”allt” eller som fyller år

Kanske - vill du skaffa ett fadderbarn

Kanske - vill du ge någon en höna eller get i gåbortpresent

Kanske - vill du ge ett årsmedlemskap - 200kr för singel, 350kr för familj eller 1000 kr företag till någon du tycker om

Kontakta Sten Kvarfordh för närmare information.

 

 

Sammanställt av Lennart Wågström, Uppsala Östra RK, nov 2015

 

Beviset på ny vattentank.


En ny skola med skolgård.


Lågt vatten i vattendammen.


En förskola av sämre sort.


Övernattningsrum.


Överlämnade av hörselapparat.


Sjukhuset.


Provmurning av egna producerade tegelstenar.


Barbro Svensson –Lill-Babs – är Mutomoprojektets ambassadör och är här verksam att ta fram Aloeveraprodukter.